Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelun alalta tarjoamme monipuolisesti erilaisia suunnittelupalveluita maankäytön suunnittelusta rakennusten arkkitehti- ja pääsuunnitteluun sisustussuunnitteluun sekä ulko- ja sisätilojen 3D-mallinnukseen. Tietomallinnusta teemme omiin suunnitelmiimme sekä tarvittaessa tilauksesta erillisenäkin palveluna.

Rakennuksen suunnittelussa voimme lähteä liikkeelle aivan alusta, mahdollisesti tarvittavasta kaavamuutoksesta ja edetä tilaohjelman laatimisen kautta varsinaiseen rakennuksen arkkitehtisuunnitteluun. Julkisten rakennusten – koulujen, terveyskeskusten, päiväkotien – lisäksi suunnittelemme mm. hotelleja, omakotitaloja, halleja, varastoja, katsomoita ja muita rakennuksia ja rakennelmia. Meiltä saat tarvittaessa myös pohjatutkimuspalvelut rakennuspaikallesi.

Erikoisosaamistamme meillä on tarjota suunnittelun eri osa-alueilla:

  • julkisten rakennusten, mm. päiväkodit, koulut, hyvinvointikeskukset, suunnittelu
  • muiden rakennusten ja rakennelmien suunnittelu, myös omakotitalojen
  • pääsuunnittelu
  • tilaohjelmat, kustannusarviot
  • liikenteen suunnittelu piha-alueille
  • sisustussuunnittelu
  • 3d- ja tietomallinnukset

Pääsuunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää hyvää rakennustapaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että hankkeella on vastuullinen pääsuunnittelija sekä erikoisalojen kokonaisuuksista vastaavat suunnittelijat.

Arkkitehtisuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue, joka käsittää rakennuksen yleissuunnittelun. Arkkitehtisuunnittelulla muodostetaan tulevan rakennuksen tilojen, ulkotilojen sekä pihan toiminnallisuus ja ulkoasu.

Laadimme erilaiset maankäytön yleissuunnitelmat, yleiskaavat ja asemakaavat. Kaavoitus on prosessi, jota käytetään maankäytön suunnitteluun ja hallintaan. Se on tapa, jolla kaupungit ja kunnat organisoivat ja ohjaavat maankäyttöä ja rakentamista alueellaan.

Tilaohjelma

Ennen rakennushankkeen alkua tehdään tilaohjelma, jossa määritellään rakennuksessa tarvittavat tilat ja niiden pinta-alat. Tilaohjelman perusteella suunnittelija aloittaa hankkeen suunnittelun.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa mm. arvioidaan tilojen tarvetta, varmistetaan lähtötiedot, laaditaan alustava suunnitelma tontin käytöstä, määritellään rakennushankkeen toiminnalliset ja tekniset tavoitteet, laaditaan tilaohjelma ja arvioidaan alustavasti kustannuksia.

Sisustussuunnittelu on tärkeä osa arkkitehtisuunnittelua, ja niiden yhteistyö on olennainen tekijä rakennuksen kokonaisvaltaisen suunnittelun kannalta. Sisustussuunnittelulla pyritään luomaan tiloista toimivia, esteettisiä ja käyttäjälähtöisiä.

3d-suunnittelu

Laadimme Autodesk Revit -ohjelmistoa käyttäen erilaisia 3D-malleja. Mallinnamme rakennuksia, viheralueita, julkisia alueita (mm. torit, puistot), katuympäristökohteita, ympäristötaideteoksia ja muita kohteita tarpeen mukaan.

tietomallinnus

Tietomallilla (BIM, Building Information Model) tarkoitetaan rakennuskohteen ja sen ominaisuustietojen esittämistä kolmiulotteisesti digitaalisessa muodossa.