Title Image

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa mm. arvioidaan tilojen tarvetta, varmistetaan lähtötiedot, laaditaan alustava suunnitelma tontin käytöstä, määritellään rakennushankkeen toiminnalliset ja tekniset tavoitteet, laaditaan tilaohjelma ja arvioidaan alustavasti kustannuksia. Hankesuunnitteluun osallistetaan tarpeen mukaan eri sidosryhmiä, tulevia tilojen käyttäjiä, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuva tilojen tarpeesta ja vaatimuksista, jolloin hankesuunnitelma ja sen kustannusarvio kuvaavat tarkemmin tulevaa hanketta. Hankesuunnittelussa voidaan myös kartoittaa erilaisia toteutukseen liittyviä riskejä, esim. budjettivaihtelut, aikataulun viivästyminen tai tekniset erityishaasteet.

 

Hankesuunnittelun kautta varmistutaan siitä, että rakennushanke on toteuttamiskelpoinen ja hankkeesta päättävillä tahoilla on riittävästi tietoa hankkeen käynnistämiseksi tai mahdollisesti myös sen torppaamiseksi.

Referenssiluettelo

Henkilöstömme on ollut mukana toteuttamassa seuraavia hankkeita:

  • Kokkolan kaupunki – Kokkolan sisääntulotie
  • Kauhavan kaupunki – Alahärmän Metsänkulman päiväkodin laajennus
  • Kauhavan kaupunki – Alahärmän yläkoulu/lukio