Title Image

Tietomallinnus

Tietomallinnus

Tietomallilla (BIM, Building Information Model) tarkoitetaan rakennuskohteen ja sen ominaisuustietojen esittämistä kolmiulotteisesti digitaalisessa muodossa. Tietomallintamalla parannetaan suunnittelun laatua ja minimoidaan virheiden mahdollisuus.