Title Image

Tilaohjelmat

Tilaohjelmat

Ennen rakennushankkeen alkua tehdään tilaohjelma, jossa määritellään rakennuksessa tarvittavat tilat ja niiden pinta-alat. Tilaohjelman perusteella suunnittelija aloittaa hankkeen suunnittelun. Tilaohjelman perusteella voidaan myös kustannuksia alustavasti arvioida. Tilaohjelmia teemme myös osana hankesuunnittelua.

01. Tarpeiden analysointi: Ennen tilaohjelman laatimista on tärkeää selvittää organisaation tarpeet ja tavoitteet tilojen suhteen. Tämä voi sisältää esimerkiksi nykyisten tilojen käytön analyysin, työntekijöiden tarpeiden kartoittamisen ja tulevien muutosten huomioimisen.

 

02. Sidosryhmien osallistaminen: Tilaohjelman laatiminen vaatii yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten johdon, työntekijöiden ja tilojen suunnittelijoiden, välillä. Kaikkien osapuolten tarpeet ja näkökulmat on otettava huomioon suunnitteluprosessissa.

 

03. Tilan suunnittelu ja järjestely: Tilaohjelma sisältää yksityiskohtaisen suunnitelman tilojen käytöstä ja järjestelystä. Tämä voi sisältää esimerkiksi toimistohuoneiden sijoittelun, yhteisten tilojen suunnittelun ja työpisteiden organisoimisen.

04. Resurssien optimointi: Tilaohjelman tavoitteena on varmistaa, että organisaation resurssit, kuten tilat, kalusteet ja varusteet, käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä voi auttaa vähentämään hukkaa ja säästämään kustannuksia.

 

05. Turvallisuus ja ergonomia: Hyvä tilaohjelma ottaa huomioon myös turvallisuus- ja ergonomianäkökohdat varmistaakseen, että työympäristö on terveellinen ja turvallinen työntekijöille.

 

06. Joustavuus ja muunneltavuus: Koska organisaatioiden tarpeet voivat muuttua ajan myötä, hyvä tilaohjelma on joustava ja muunneltavissa tarpeiden muuttuessa.