Infrasuunnittelu

Monialaisen suunnittelupalvelun tarkoituksena on tuottaa laadukasta aineistoa maanrakennustyön toteutusta ja kustannussuunnittelua varten. Suunnittelun taustalla on luotettava yhteistyö asiakkaiden kanssa, tuoreet toimintatavat ja innovatiiviset ratkaisut.

Toimenkuvaamme kuuluvat geotekniikkaan, kunnallistekniikkaan, mittaustekniikkaan ja ympäristötekniikkaan liittyvät suunnittelupalvelut.

Erikoisosaamistamme meillä on tarjota suunnittelun eri osa-alueilla:

  • katusuunnittelu, tiesuunnittelu ja kevyen liikenteen väylien suunnittelu
  • pinnantasaussuunnittelu sekä rakennuspohjien ja tonttialueiden kuivatussuunnittelu
  • maarakenteiden suunnittelu, kantavuus- ja routamitoitus
  • viemäri- ja vesijohtoverkoston suunnittelu
  • puhdistamoiden, pumppaamoiden ja paineenkorotusasemien suunnittelu
  • laitossuunnittelu
  • maisema- ja vihersuunnittelu
  • maankäytön suunnittelu, mm. asemakaavoitus ja yleiskaavoitus
  • urheilualueiden ja liikuntapaikkojen suunnittelu

Väyläsuunnittelun osaamiseemme kuuluvat muun muassa maantiet, kadut, yksityistiet, viljelystiet, kevyen liikenteen väylät, rautatiet, kierto- ja tasoliittymät ja muut vastaavat liikennealueet.

Suunnittelemme muun muassa vesijohto- ja viemäriverkostot, siirtolinjat, pumppaamot, paineenkorotusasemat ja laitokset.

Teemme mm. pohjatutkimuksia ja luiskavakavuustarkasteluita, perustamistapalausuntoja, talonrakennuksen ja infrarakentamisen geosuunnittelua, luiskanvahvistussuunitelmia sekä pohjavesiselvityksiä.

Laadimme asema- ja ranta-asemakaavat sekä erilaiset kaavamuutokset. Teemme myös erilaisia maankäytön yleissuunnitelmia.

Teemme erilaisten pihojen ja alueiden pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmat. Suunnittelemme myös erilaiset urheilualueet yleisurheilukentistä lähiliikuntapaikkoihin.

Teemme vihersuunnittelua erilaisiin isoihin ja pienempiin kohteisiin julkisista puistoista omakotipihoihin. Suunnittelemme myös lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit, leikkipaikat ja muut erityisalueet.

Laadimme vesistösuunnitelmat, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostussuunnitelmat, maa-ainestenottosuunnitelmat ja ympäristögeotekniset suunnitelmat.

Infrasuunnittelu: Katusuunnittelusta urheilukenttien suunnitteluun

 

Aluetaito tarjoaa laajan valikoiman infrasuunnittelupalveluita, jotka kattavat kaikki tarvittavat näkökulmat ja ratkaisut infrastruktuuriprojektien menestyksekkääseen läpivientiin. Lue lisää