Title Image

Vesihuolto

Vesihuolto ja suunnittelu

Henkilöstöllämme on runsaasti kokemusta erilaisista vesihuollon suunnittelutehtävistä. Olemme suunnitelleet vesihuoltoa mm. useille uusille asemakaava-alueille sekä haja-asutusalueille.

Ohjelmistot

Suunnittelussa käytämme AutoCAD Civiliä yhdessä YtCAD-sovelluksen kanssa. Ohjelmista saamme tuotettua valmista eri mittalaitteille soveltuvaa merkintämittausaineistoa myös koneenohjausta varten.

Hankkeita

Laajoja haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeita ovat olleet mm. Parkanon kaupungin Yliskylän ja Alaskylän viemäröinti ja Kauhavan Vesi Oy:n toiminta-alueilla useiden haja-asutusalueiden viemäröinti. Uusien asemakaava-alueiden vesihuoltoa henkilöstömme on suunnitellut muun kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessä mm. Mustasaareen, Kauhavalle, Kuortaneelle, Lapualle, Kurikkaan, Ilmajoelle ja Seinäjoelle sekä useille vesiosuuskunnille.

Referenssejä