Ympäristö

Ympäristösuunnittelu

Ympäristösuunnittelun saralta palveluihimme kuuluvat mm. vesistösuunnitelmat, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostussuunnitelmat, maa-ainestenottosuunnitelmat ja ympäristögeotekniset suunnitelmat.

 

Vesistösuunnitelmia olemme tehneet mm. peruskuivatushankkeille. Pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelmia olemme tehneet suorittamiemme tutkimusten pohjalta mm. erilaisille teollisuusalueille ja huoltoasemille. Maa-aineksenottosuunnitelmia ja lupahakemuksia olemme laatineet useita mm. murskaamoyrittäjille. Ympäristögeoteknistä suunnittelua tarvitaan mm. kaatopaikkojen suunnittelussa ja niiden sulkemisessa.

Pilaantuneet maat

Pilaantuneen maan tutkimuksia tarvitaan mm. silloin, kun alueen käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa ja alueella on aiemmin harjoitettu maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa. Tällaisia alueita ovat esim. vanhat teollisuus- ja varikkoalueet, huoltoasemat, sahat ja taimistot.

 

Laadimme tutkimussuunnitelmat, joista voidaan pyytää ELY-keskuksen lausuntoa. Tutkimus tehdään suunnitelman mukaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Omilla kenttäanalysaattoreillamme (XRF-analysaattori raskasmetallien määritykseen ja PetroFlag öljyhiilivetyjen määritykseen) saamme tarvittaessa alustavaa tietoa jo kentällä. Laboratorioanalyysejä tarvitaan silti tapauskohtainen määrä varmistamaan kenttätestien tulokset.

 

Tutkimussuunnitelmien ja tutkimusten lisäksi teemme pilaantuneen maan kunnostussuunnitelmia ja toimimme kunnostustyömailla ympäristöteknisenä valvojana. Kunnostusten valvonnassa hyödynnämme kenttämittareitamme: PetroFlagia öljyhiilivetyjen määrityksiin ja XRF- analysaattoria raskasmetallien määrityksiin. Lisäksi kalustoomme kuuluu I-luokan siirrettävä öljynerotin, joka puhdistaa öljyisen veden niin tehokkaasti, että vesi voidaan yleensä päästää suoraan maastoon erottimen läpi.