Tutkimus ja mittaus

Monialaisen tutkimuksen ja mittauksen tarkoituksena on tuottaa luotettavaa lähtötietoaineistoa maastosta ja rakennetusta ympäristöstä suunnittelua varten. Taustalla on luotettava yhteistyö asiakkaiden kanssa, tuoreet toimintatavat ja innovatiiviset ratkaisut.

Toimenkuvaamme kuuluvat geotekniikkaan, yhdyskuntatekniikkaan, mittaustekniikkaan ja ympäristötekniikkaan liittyvät tutkimuspalvelut. Teemme myös asuin-, tuotanto- ja liikerakennusten pohjatutkimuksia.

Erikoisosaamistamme geotekniikan alalla:

  • luiskavakavuustarkastelut
  • maarakenteiden stabiliteettitarkastelut
  • eri tyyppiset kairaukset, mm. tärykairaukset, painokairaukset, heijarikairaukset ja porakonekairaukset
  • perustamistapalausunnot
  • häiriintyneiden ja häiriintymättömien maanäytteiden otto
  • muovisten ja metallisten pohjavesiputkien asennus, myös suojaputkiavusteisesti

Suoritamme erilaisten rakennusten, rakenteiden ja alueiden pohjatutkimukset satojen kohteiden kokemuksella maastokykyisellä kalustollamme.

Teemme maa-ainestutkimukset omassa maa-aineslaboratoriossamme.

Suoritamme maaperän pilaantuneisuustutkimuksia erilaisiin kohteisiin kuten entisten sahojen, huolto-asemien tai maanalaisten öljysäiliöiden paikalle.

Suoritamme erilaisten rakennusten, rakenteiden ja alueiden pohjatutkimukset satojen kohteiden kokemuksella maastokykyisellä kalustollamme.

Tärinämittaukset

Toimitamme tärinämittarit tarkasteltaviin kohteisiin ennen louhinta- tai paalutustöitä ja työn päätyttyä asiakas saa käyttöönsä mittaustiedot.

Vauriokatselmukset

Teemme rakennusten vauriokatselmukset esim. ennen louhinta- tai paalutustöitä työmaan lähialueen rakennuksiin.

Vauriokatselmukset

Maanrakennustöiden laadunvalvontaa suoritamme kantavuus- ja tiiveyskokein omalla kalustollamme.