Title Image

Pilaantuneisuustutkimukset

Maaperän pilaantuneisuustutkimukset

Teemme maaperän pilaantuneisuustutkimukset, otamme maa- ja vesinäytteitä ja asennamme tarvittaessa pohjavesiputket pohjavesinäytteenottoa varten. Kenttäolosuhteissa suoritamme sekä raskasmetallien että öljyhiilivetyjen pitoisuusmäärityksiä maanäytteistä. Kalustoomme kuuluvat XRF-analysaattori, Olympus Delta X Standard, raskasmetallimäärityksiin, PID-mittari haihtuvien yhdisteiden määritukseen ja PetroFlag-mittari öljyhiilivetymäärityksiin.

 

Tarkemmat laboratorioanalyysit teetämme luotettavilla yhteistyökumppaneillamme.

Referenssiluettelo

Henkilöstömme on ollut mukana toteuttamassa seuraavia hankkeita:

  • Rytmikorjaamo Oy, Rytmikorjaamon maaperän pilaantuneisuustutkimus
  • Peab Oy, Toimistokorttelin maaperän pilaantuneisuustutkimus
  • Ravera Oy, Muuntamoiden alaisten maiden pilaantuneisuustutkimukset
  • Lapuan Kehitys Oy, Lapuan sahan alueen maaperän pilaantuneisuustutkimus
  • Digita Oy, Maston maaperän pilaantuneisuustutkimus

  • Ultivista Oy, Liikerakennuken maaperän pilaantuneisuustutkimus
  • Lakeuden Etappi Oy, jäteaseman maaperän pilaantuneisuustutkimus
  • Forcit Ab Oy, Räjähdysaineen varastoalueen maaperän pilaantuneisuustutkimus
  • Alajärven Huoltoykkönen, Huoltoaseman maaperän pilaantuneisuustutkimus
  • Cibo-Print Oy, teollisuushallin maaperän pilaantuneisuustutkimus

 

Sekä kymmeniä muita vastaavia kohteita.