Title Image

Pohjatutkimukset

Rakennuspaikan pohjatutkimukset

Pohjatutkimuksella selvitetään, millä edellytyksillä rakennuspaikka soveltuu suunniteltuun rakentamiseen. Pohjatutkimuksen suorittamisella vältytään pohjarakenteiden alimitoituksesta johtuvien kalliiden vaurioiden korjauskustannuksilta ja toisaalta myös pohjarakenteiden ylimitoituksesta johtuvilta kustannuksilta.

 

Pohjatutkimuksen tietoja tarvitsee mm. pohjarakennesuunnittelija perustusten mitoitusta ja suunnittelua varten sekä arkkitehti ja vihersuunnittelija omia suunnitelmiaan varten.

Asiantunteva palvelu

Meillä rakennuspaikan pohjatutkimukseen sisältyy tarvittava määrä painokairauksia, rakennuspaikan pintavaaitus sekä perustamistapalausunto. Pehmeikkötapauksessa otetaan lisäksi aina maanäytesarja vesipitoisuuden määritystä ja painumalaskelmaa varten. Henkilöstömme on tehnyt satoja pohjatutkimuksia erilaisten rakennusten, mm. omakotitalojen, teollisuus- ja varastorakennusten, kerros- ja rivitalojen sekä eläinsuojien, rakennuspaikoille.

 

Henkilöstöstämme pisimpään geotekniikan alalla työskennelleellä Martti Kaunismäellä on FISE:n myöntämä AA- sekä aa- luokan pohjarakennesuunnittelijan pätevyys. Pohjatutkimukset teemme omalla kalustollamme.

Referenssiluettelo

Henkilöstömme on ollut mukana toteuttamassa seuraavia hankkeita:

  • Chemigate Oy, Lapuan kuivamodifiointilaitoksen pohjatutkimus ja geosuunnittelu
  • Atria Oyj, Kauhajoen ja Nurmon laitosten laajennusten pohjatutkimukset
  • Lapuan kaupunki, Alanurmon koulun ja päiväkodin pohjatutkimukset
  • Antti ja Sanna Saari, lypsykarjapihaton rakennuspaikan pohjatutkimus ja geosuunnittelu
  • Kauhajoen kaupunki, palvelutalon pohjatutkimus

  • Kauhavan kaupunki, uuden teollisuusalueen pohjatutkimus kaavoitusta varten
  • Jalasjärven kunta, Paloaseman rakennuspaikan pohjatutkimus
  • Mika Vuorinen, sikalan rakennuspaikan pohjatutkimus
  • Biovakka Oy, Biokaasulaitoksen pohjatutkimus
  • Ähtärin kaupunki, Teollisuusalueen alueellinen pohjatutkimus

 

Ja satoja muita vastaavia kohteita.

Pohjatutkimus & maaperätutkimus ammattitaidolla

 

Aluetaito Oy on luotettava ja ammattitaitoinen kumppani, joka tarjoaa laadukkaasti suoritettuja pohjatutkimuksia erilaisiin rakennus- ja infraprojekteihin, muiden tutkimus- ja mittauspalveluiden lisäksi. Lue lisää