Title Image

Vauriokatselmukset

Vauriokatselmukset

Rakennusten vauriokatselmukset voivat olla tarpeen, kun esim. rakennusten lähettyville tehdään louhinta- tai paalutustöitä, joista aiheutuva tärinä saattaa aiheuttaa vaurioita rakennuksiin. Vauriokatselmus tehdään ennen tärinää aiheuttavien töiden aloittamista. Katselmuksessa kuvataan ja raportoidaan rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset vauriot soveltuvilta osin ja tiloista, joihin vaivatta pääsee. Rakennuksen omistajan edustajan on hyvä olla paikalla katselmusta tehtäessä. Katselmuksen jälkeen toimitamme tilaajalle raportin ja kuvat todetuista vaurioista. Mikäli tärinää aiheuttavien töiden jälkeen ilmenee uusia vaurioita, katselmus voidaan näiltä osin uusia ja verrata aiemmin todettuihin vaurioihin.

Vauriokatselmukset, Aluetaito Oy, Lapua