Title Image

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen vaatii kokemusta ja ammattitaitoa urakka-asiakirjojen ja tarjouspyyntöjen laadinnasta, tarjousten vertailusta ja urakoitsijan valinnasta. Taustalla on luotettava yhteistyö asiakkaiden kanssa, tuoreet toimintatavat ja oikeat ratkaisut.

Erikoisosaamista meillä on tarjota rakennuttamisen eri osa-alueilla:

  • urakka-asiakirjojen ja tarjouspyyntöjen laadinta
  • urakkatarjousten kilpailuttaminen, tarjousten vertailu ja urakoitsijan valinta
  • rakennushankkeen valvonta sekä työmaakokoukset, vastaanotto- ja takuutarkastukset.
  • maanrakennustöiden laadunvalvonta, tiiveys- ja kantavuuskokeet, tarkemittaukset
  • pilaantuneiden maiden kunnostuksen valvonta
  • kaatopaikkarakentamisen riippumaton laadunvalvonta

Rakennuttaminen

Maanrakennushankkeen läpivienti vaatii asiantuntemusta ja kokemusta. Toimenkuvaamme kuuluvat myös rakennuttajapalvelut. Henkilöstöllämme on laajasti kokemusta erityyppisten hankkeiden urakka-asiakirjojen ja kustannusarvioiden laadinnasta. Osallistumme alan koulutuksiin ja hallitsemme hyvin julkisten hankintojen kilpailuttamiseen liittyvän lainsäädännön.

Lisäksi palveluihimme kuuluvat hankesuunnitelmat, suunnitteluttaminen, suunnitelmien tarkastus, hankintailmoitusten laatiminen, tarjoajien valitseminen, hankintaneuvottelut, hankkeen urakkasopimusten laadinta, rakennusaikainen valvonta, maanrakennustöiden laadunvalvonta ja vastaanottotarkastusten ja takuuaikaisten tarkastusten suorittaminen palveluineen. Laajimmillaan voimme tarjota koko maanrakennushankkeen projektinjohdon. Tällöin hoidamme hankkeen asiantuntemuksella alusta loppuun ennalta sovittujen raamien mukaan.

Maanrakennusurakoiden valvonta

Suoritamme maarakennusurakoiden rakennusaikaista valvontaa. Toimenkuvaamme kuuluvat valvontapalvelut urakkasopimuksen laadinnasta aina vastaanotto- ja takuutarkastukseen asti. Hoidamme työmaakokousrutiinit ja huolehdimme tilaajan rakennusaikaisista velvollisuuksista.

 

Juha ja Martti ovat suorittaneet Rakennusvalvojan pätevöitymiskoulutuksen lopputentin hyväksytysti keväällä 2014.

Maanrakennustöiden laadunvalvonta

Maanrakennustöiden laadunvalvontaa suoritamme kantavuus- ja tiiveyskokein omalla kalustollamme. Meillä on useita levykuormituslaitteita, kannettava Loadman-pudotuspainolaite, vesivolymetri ja uusimpana hankintana Troxler-laite. Lisäksi maa-aineslaboratoriossamme voidaan suorittaa esimerkiksi materiaalien rakeisuusmääritykset, vesipitoisuusmääritykset sekä volymetri- ja Troxler-mittauksissa tarvittavat Proctor-kokeet. Maanrakennustöiden laadunvalvontaa voidaan suorittaa myös tarkemittauksilla, ja toteutunutta laatua tarkastella erilaisten tarkepiirustusten avulla.

Ympäristötekninen valvonta

 

Henkilöstömme on suorittanut ympäristöteknistä valvontaa useassa pilaantuneen maan kunnostusurakassa. Usein pilaantuneen maan kunnostus suoritetaan välittömästi vahingon tapahduttua, millä pyritään minimoimaan ympäristövahingot. Esimerkiksi öljyvahingon tapahduttua Pelastuslaitos yhdessä kaivinkoneurakoitsijan kanssa kutsutaan paikalle puhdistamaan aluetta. Ihanteellista olisi, jos olisimme vahinkopaikalla samaan aikaan Pelastuslaitoksen kanssa. Nopeasti toimittaessa pystytään säästämään kustannuksia, kun maaperä, vesistö tai pohjavesi eivät ehdi pilaantua laajalti. Kenttämittarillamme saamme varmistettua heti työmaalla, että maaperä tullut turvallisesti kunnostetuksi.

Mikäli pilaantuminen on tapahtunut pitkän ajan kuluessa esim. teollisen toiminnan seurauksena, tarvitaan perusteellisemmat tutkimukset ja pilaantuneen maan riskinarviointi sekä PIMA-ilmoituksen tekeminen ELY-keskukselle ennen kunnostustoimenpiteitä ja kunnostuksen ympäristöteknistä valvontaa. Laadimme kunnostuksesta loppuraportin, josta pyydämme ELY-keskuksen valvovan viranomaisen lausunnon. Hyväksyvä lausunto viimeistelee onnistuneen kunnostushankkeen.

Riippumaton laadunvalvonta

Henkilöstömme on toiminut riippumattomana laadunvalvojana useassa kaatopaikan sulkemisurakassa. Riippumattomaan laadunvalvontaan kuuluvat laboratoriotutkimukset onnistuvat omassa maa-aineslaboratoriossamme.